Общи условия

Общите условия определят взаимоотношенията между потребителите на ПОРТАЛ www.autoplanet1.com и ПОРТАЛ www.autoplanet1.com
"ПОТРЕБИТЕЛ" е лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола в ПОРТАЛА или ползва услугите на ПОРТАЛА без попълване на формата за регистрация.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с Общите условия, като попълва формуляра за регистрация на уникално потребителско име и парола в ПОРТАЛА или ако използва услугите със свободен общ достъп.
  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:

ПОТРЕБИТЕЛЯТИМА ПРАВО да цитира части или цели текстове от съдържанието на новините в ПОРТАЛ WWW.AUTOPLANET1.COM, само и единствено след позоваване на източника и/или поставяне на линк към ПОРТАЛА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТНЯМА ПРАВО да се позовава или цитира съдържанието на която и да е част от портала, без да се позовава на източника-WWW.AUTOPLANET1.COM и/или да поставя линк към ПОРТАЛА.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не публикува или разпространява неподходящи, обидни, или незаконни материали или информация.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията, извършени чрез използването на потребителското му име и парола.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва ПОРТАЛА във връзка с проучвания, състезания, конкурси, пирамидални схеми, спам, рекламни съобщения, набиране на персонал, или изпращане на нежелани съобщения (търговски или други)
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да въведе вярно и пълно исканите лични данни, като носи лична отговорност пред Закона за всички свои действия, извършени чрез услугите на ПОРТАЛА.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички закони и нормативни актове и е лично отговорен за всички действия или бездействия, които следват от ползването на потребителското име и паролата.
 

ДРУГИ :
Настоящите Общи условия имат задължителна сила както за ПОРТАЛА, така и за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ му. Всички те се считат уведомени и се съгласяват за всички промени в Общите условия от датата на публикуването им в САЙТА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е напълно отговорен за своето редовно осведомяване за промени в Общите Условия. Ползването на услугата след промени в Общите Условия означава съгласие с тези промени.
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.
Отпечатана версия на този документ и на всяка бележка, предадена от ПОРТАЛА по електронен път, ще бъде приемлива в съдебни или административни процедури, базирани върху или свързани с тези Общи Условия по същия начин, и при същите условия както други търговски документи или записи, оригинално изготвени в печатна форма.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОРТАЛА:
ПОРТАЛЪТ не носи отговорност за публикуваните в него материали и мнения от ПОТРЕБИТЕЛИ .
ПОРТАЛЪТ има право да извършва редизайн и да променя, спира или добавя нови услуги без изрично предупреждение.
ПОРТАЛЪТ може да прекрати достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до произволна част от услугите или каквато и да е свързана с дейността на ПОРТАЛА услуга по всяко време без да посочва причини, със или без предизвестие и по свое усмотрение.
За да запази актуалността си, ПОРТАЛЪТ ще изтрива ПОТРЕБИТЕЛИ и всички данни оставени от тях или за тях при неизползване на потребителското име за срок по-голям от 6 месеца.
ПОРТАЛЪТ има право да изпраща рекламни съобщения на Email, телефон, ICQ, пощенски адрес и на Email.
Всички данни, които са попълнени собственоръчно от ПОТРЕБИТЕЛЯ при регистрациите за услугите на ПОРТАЛА като име, прякор(nickname), години, адрес, хоби, град, дата на раждане, описание и др. с изключение на паролата няма да бъдат предоставяни на останалите потребители ПОРТАЛА на други физически или юридически лица.
ПОРТАЛЪТ не носи отговорност за щети, възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това.
ПОРТАЛЪТ не носи отговорност за действията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ му, дори те да са използвали услугите на САЙТА по позволен или непозволен според Общите условия начин.
ПОРТАЛЪТ има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребители, за целите на отстраняване на възникнали проблеми в компютърните системи, осигуряването на защита срещу неоторизирано проникване в чужди потребителски имена и за целите на рекламата.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:
ПОРТАЛЪТ се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
1. е получил изричното съгласие на Потребителя;
2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство имат право да изискват и събират такава информация;
3. Други, предвидени от Закона случаи

Текстът на настоящите Общи условия не може да се копира, ползва, възпроизвежда и пр. в цялост или в някоя част без изрично писмено разрешение на Портал www.autoplanet1.com
 

Рекламаwww.maslagaz.com

Gazpromneft Premium C3 5W-30
Gazpromneft Premium C3 5W-30
Разфасовка: 1 литър
Цена: 12.54лв.
Купи