Новини » Застраховане

Незастрахованите коли са по-малко. Електронен фиш се въвежда от априлAdmin14.03.2013г 

Незастрахованите коли са по-малко. Електронен фиш се въвежда от април

Настоящата 2013 г. започна със смесени чувства за застрахователния пазар или поне за дружествата, които продават задължителната застраховка „Гражданска отговорност”. От една страна, голяма част от компаниите твърдяха, че се продават по-малко полици в сравнение с 2011 г. От друга страна, в края на януари т.г. на специална пресконференция представители на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ), Гаранционен фонд (ГФ) и Комисията за застрахователен надзор (КФН) отчетоха най-високия обхват по „Гражданска отговорност“ за последните няколко години - около 82 на сто. Възниква логичният въпрос каква е истината. Може би най-верният отговор е някъде по средата.

Въпреки оплакванията на повечето застрахователни компании за свиване на продажбите по задължителната автозастраховка резултатите показват друго. Според справка, направена в Гаранционния фонд, към 31.12.2010 г. броят на издадените полици по „Гражданска отговорност“ е бил 2 439 539, към 31.12.2011 г. те са вече 2 546 241, а към 31.12.2012 г. техният брой е 2 549 370. Тоест през миналата година са продадени 3129 полици повече в сравнение с 2011 г. При тези резултати явно спадът при едни компании е за сметка на ръст при други. Явно и очакванията на някои застрахователи за ръст в продажбите - както по отношение броя на полиците, така и на реалните приходи, се разминава с действителността, което ги кара да декларират, че има спад по този вид застраховка. А за спад можем да говорим дотолкова, доколкото през миналата година са регистрирани над 100 хил. нови автомобила (нови и втора ръка), а броят на продадените полици се е увеличил с малко над 3000 броя. За да бъдем абсолютно коректни, трябва да отчетем, че освен регистрация на нови автомобили, има и голяма бройка МПС, които са снети от отчет, т.е. те са дерегистрирани.

Така че не е лишено от логика да говорим за малък спад в продажбите на „Гражданска отговорност“. Причината за този спад според всички експерти не е в цената на застраховката, тъй като тя се запази през последните няколко месеца, а за определени категории дори поевтиня. Проблемът е, че при постоянно покачващи се цени на хранителни продукти, горива, електроенергия и т.н. хората изпаднаха в невъзможност да закупят дори и задължителната застраховка. Така те, осъзнавайки, че са в нарушение и с риск да бъдат хванати и санкционирани, управляват личните си автомобили. Не са малко и онези, които бяха принудени да спрат от движение превозните си средства и заради високите цени на горивата, и заради невъзможността да плащат задължителните застраховки. Има и такава група водачи, които заради псевдогеройство и желание да се движат по ръба на закона традиционно не плащат нищо, включително и „Гражданска отговорност“. За съжаление такива не са малко. В по-голямата си част тези водачи са и опасни, защото освен като нарушители на закона заради липса на застраховка те много често с поведението си на пътя потъпкват и много други закони, включително и този за движението по пътищата.

Остава обаче открит въпросът колко е реалният обхват на „Гражданска отговорност“ и дали той се увеличава или намалява.

Практиката в болшинството европейски страни, а и изискването на ЕС към своите членове, е обхватът на задължителната автомобилна застраховка да е минимум 90 на сто. За да отговорим на тези изисквания и за да станем пълноправен член на съюза, у нас през 2006 г. беше проведена кампания по пререгистрацията на всички моторни превозни средства (МПС). Това стана факт и по този начин тогава успяхме да отчетем обхват на „Гражданска отговорност“ от над 94-95 на сто. Следващите години обаче сметките не излизаха. Според различни източници обхватът на задължителната застраховка през периода 2007-2012 г. се движеше в твърде широки граници - от препоръчителния минимум от 90% до критичните 68 на сто. Всички занимаващи се със застраховане у нас обаче бяха сигурни, че нещата няма как да са толкова зле. Това беше отбелязано и в няколко публикации във в. „Застраховател прес“. Застрахователите се оказаха прави в тази своя увереност. В края на миналата година застрахователите и органите на МВР ревизираха и прецизираха информационните си масиви. В края на януари бяха изнесени официални данни от институциите, които имат отношение по въпросите, свързани с „Гражданска отговорност“. А тя е, че обхватът на застраховката е достигнал до 82 на сто.

Според данни на МВР към края на януари 2013 г. в България броят на регистрираните МПС-та е 3 023 170. Ако обхватът на застраховката е обявеният преди 3 седмици 82%, това означава, че все още има около 540 000 автомобила с българска регистрация, но без задължителната застраховка. Държавата даде неколкократно сигнали, че е предприела и ще продължава да предприема нови мерки, за да отговори на европейските изисквания и да повиши обхвата на задължителната застраховка поне до минимума от 90 на сто. Ако това стане, е добре и за застрахователите. В момента те много трудно продават другите си продукти и едно евентуално увеличение на приходите от „Гражданска отговорност“ може само да ги радва.

Според наши източници процесът на изчистване на информационните масиви все още не е приключил. Очаква се до няколко месеца от т.нар. списък с незастраховани автомобили да отпаднат още няколко хиляди автомобила. Това от своя страна ще покачи обхвата на задължителната автомобилна застраховка с още няколко процента. Въпросните автомобили, които се очаква да отпаднат от информационните масиви, са предимно на български граждани, които от години са излезли със своите МПС в чужбина или са ги пререгистрирали, или са ги бракували. Проблем обаче ще са българите, живеещи зад граница, които управляват автомобилите си с българска регистрация без „Гражданска отговорност“. Те трудно могат да бъдат „хванати” и наказани, а като направят произшествие в чужбина, плащаме всички ние, т.е. Гаранционният фонд, в който компаниите заделят средства от редовните водачи със застраховка. Голям е и броят на автомобилите, закупени от чуждестранни граждани в България, собствениците на които след това не са променили регистрацията им. В публичното пространство те са известни като „румънския казус“, тъй като най-много румънски граждани са извършили подобни нарушения. Застрахователите от години търпят загуби от подобни автомобили. Българската администрация и застрахователните компании предприеха поредица от мерки, които ограничиха чувствително тази практика, но не успяха да я прекратят окончателно. Според различни експерти в северната ни съседка все още има около 40-50 хил. автомобила с българска регистрация, които се управляват от чуждестранни граждани. Ако застрахователите и държавната ни администрация успеят да се справят окончателно с този проблем, то ще бъде пресечено източването на Гаранционния фонд и родните компании, а освен това обхватът на застраховката „Гражданска отговорност“ ще се покачи още повече.

В борбата за намаляване броя на автомобилите с българска регистрация без застраховка още по-сериозно обещаха да се включват и органите на „Пътна полиция”, които освен рутинните проверки и специализираните акции ще могат да използват и съвременни технически средства за упражняване на контрол. Става дума за осигурените от Гаранционния фонд 6 мобилни системи за видео контрол, чрез които ще се констатират и записват автомобилите без „Гражданска отговорност“ още на пътя, а след това техните собственици ще бъдат издирени и санкционирани.

От месец март т.г. се предвижда „Пътна полиция” да бъде „въоръжена“ с около 250 работни станции с отдалечен достъп. Тоест патрулните автомобили ще бъдат снабдени с устройства (таблети), чрез които ще може на място да се осъществява връзка с базата данни на МВР и на Гаранционен фонд за сключените полици „Гражданска отговорност“.

От април се очаква да бъде въведен и т.нар. електронен фиш, с който ще бъдат санкционирани всички нарушители.

По този начин се очаква колите без задължителната застраховка да спаднат до минимум и да отговорим на европейските изисквания за обхват на застраховката от над 90 на сто. Не е изключено и да надскочим чувствително минималния праг. Това е „мисия възможна“.

По-голямото предизвикателство е как да бъде увеличена покупателната способност на населението, което много често е принудено от обстоятелствата да е в нарушение на закона и да се лишава от застрахователна защита не само за своя автомобил, но и за други нужди.

В момента един от методите, по който се изчислява обхватът на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, е „застраховани МПС” спрямо „МПС в движение”. Много страни използват именно този метод. През 2006 г. у нас се обсъждаше как точно да се изчислява обхватът на застраховката и негласно се взе решение публичната информация, която се дава, да се базира на този метод.

В международната практика има и други методи за изчисляване на обхвата като например съпоставяне общия брой на ПТП спрямо броя на ПТП с МПС без задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Всъщност това е и единственият нормативно регламентиран метод (НАРЕДБА № Iв-991). Резултатите от него показват, че през последните 2 години броят на водачите, участвали в ПТП, без задължителна застраховка са едва около 1-2 на сто. Тоест ние сме отличници

Още една статистика дава надежда, че броят на водачите без задължителна застраховка е относително малък. През 2012 г. органите на МВР са санкционирали 1 055 029 нарушители на Закона за движението по пътищата, като от тях само 21 775 (или около 2,06%) са били нарушенията за липса на задължителната застраховка.


Източник: Zastrahovatel.com
Коментари

Добави коментар

Реклама