Декларация за поверителност

Декларация за поверителност на http://autoplanet1.com


I. ВЪВЕДЕНИЕ


Извършвайки дейността си, фирма "Динел" ООД, ЕИК 123088195, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. "Христо Ботев" №92, ет. 4, наричана за краткост "Дружеството", "ние", "нас", обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Настоящата Декларация има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор на лични данни, както и за Вашите права. "Динел" ООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. "Динел" ООД не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

II. КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ


Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, ЕГН, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. "Динел" ООД не обработва такава информация за Вас.

III. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


"Динел" ООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на "Динел" ООД. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели на Дружеството, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на "Динел" ООД.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, "Динел" ООД може да събира, както и за начините, по които може да я използва.

Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на "Динел" ООД и предоставяте информация на Дружеството.

IV. КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ


Може да събираме информация:

1. При създаване профил на фирма, добавяне на коментар от Ваша страна, Ваша регистрация, сключване на Договор между „Динел” ООД и Вас - имената Ви; телефонния Ви номер, електронния Ви адрес; адресът на фирмата Ви; ЕИК.

2. За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, ЕГН, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес;

3. Когато споделяте информация за фирми, част от базата данни на autoplanet1.com със своето семейството и приятелите си, изпращате информацията на хартиен или електронен носител или каните някого да се присъедини към Вас в наши форуми или на страниците ни в социалните мрежи, "Динел" ООД може да събира информацията, която предоставяте за тези хора като имената, пощенските им адреси, e-mail адресите и телефонните им номера;

V. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ


Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за "Динел" ООД са:

1.1. Данни за системата ни за предотвратяване на измами във връзка с основната цел на сайта- функция на бизнес каталог, на основание нашия легитимен интерес да защитим данните, които контролираме;

1.2. Маркетинг дейности на Дружеството на основание дадено съгласие.

Използваме лична информация, защото тя ни помага в услугите, съдържанието и рекламата ни.
Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да Ви изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на "Динел" ООД.

Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.

В допълнение Вашите данни се обработват от "Динел" ООД и за целите на:

1 Установяване на аномалии, рекламации, свързани с информация в сайта на "Динел" ООД - autoplanet1.com, на основание легитимния ни интерес;

2 Въпроси, отправени към нас, свързани с информация в сайта на "Динел" ООД -autoplanet1.com, на основание съгласието Ви;

VI. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ (COOKIES) И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ


1. Бисквитки

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип "бисквитки" (cookies).

2. Какво представляват бисквитките и защо се използват?

Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.

Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга.

Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

3. Видове бисквитки

Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

1.1. Системно необходими бисквитки

Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск.

Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки.

Системно необходими са и бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси.

Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

1.2. Бисквитки за функционалност

Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя.

Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език, размер на шрифта и други.

Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

1.3. Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама

Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели.

Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват.

За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитични инструменти на Google Analytics, както и собствената ни броячка BGWeb Counter.

1.4. Деактивиране на бисквитки

Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/.

Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

1.5. Линкове

Сайт или мобилно приложение могат да включват линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.

VII. СОЦИАЛНИ МРЕЖИ


Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други подобни, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. "Динел" ООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези Общи условия. Моля да се запознаете подробно с Общите условия на тези сайтове.

VIII. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ


В дадени случаи "Динел" ООД може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори - подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството или помагат на "Динел" ООД в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел предоставяне или усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.

За случаите, в които "Динел" ООД споделя информация за Вас с трети лица – куриери и доставчици и др. на "Динел" ООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – "Динел" ООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим някаква или цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

IX. ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ


"Динел" ООД не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило. В отделни случаи е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни по силата на договор между "Динел" ООД и дружество, действащо като изпълнител за определени услуги. В тези случаи "Динел" ООД гарантира този трансфер да бъде извършен при пълно съответствие на законовите разпоредби, като гарантира нивото на защита на Вашите данни (включително, но не само сключване на стандартни клаузи за трансфер, одобрени от Европейската Комисия). Защитата на информацията остава с данните Ви. Ако партньорите ни се намират в САЩ, то ние проверяваме тяхната сертификация по Privacy Shield, който е юридически механизъм, позволяващ трансфер на данни към тази страна.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ


"Динел" ООД взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
Онлайн услугата – РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВА ФИРМА използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.
Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Всички служители на "Динел" ООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

За случаите, в които "Динел" ООД споделя информация за Вас с трети лица – куриери и доставчици на "Динел" ООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

XI. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ


"Динел" ООД ще задържи личната Ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Декларация за поверителност, освен ако по закон не се изисква да я задържи за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

XII. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ


Ако сте предоставили Ваши лични данни на "Динел" ООД, Вие разполагате със следните възможности за реакция по всяко време:

1. Право на достъп до личните Ви данни, обработвани от "Динел" ООД;

2. Право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни или тези на фирмата Ви;

3. Право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат;

4. Правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

5. Право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

6. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни, ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на a1@autoplanet1.com или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. "Христо Ботев" № 92, ет. 4, офис "Динел" ООД, За длъжностното лице за защита на данните.

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които по Закон не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

XIII. ДЕЦА


Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията във възможно най-кратък срок. Ако родител/и и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на "Динел" ООД, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата Декларация. Ние ще изтрием информацията възможно най-скоро.

XIV. ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА


Възможно е периодично да актуализираме своята Декларация за поверителност. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.
„Дени Трейд”ЕООД не носи отговорност, ако потребителят не се е информирал и прочел последния вариант на Декларацията за поверителност.

XV. ДАННИ ЗА КОНТАКТ


Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата Декларация или защитата на лични данни в "Динел" ООД, моля свържете се с нас по следните начини:
на имейл адрес: a1@autoplanet1.com
по пощата: гр. Стара Загора 6000, ул. "Христо Ботев" №92, ет. 4, офис "Динел" ООД.

Реклама