Новини » Застраховане

Застрахователи мамят с "Гражданската"Admin23.04.2014г 

Застрахователи мамят с "Гражданската"

омисията за финансов контрол (КФН) предупреди за незаконни практики, извършвани от застрахователи при сключване на задължителната автомобилна застраховка "Гражданска отговорност". Измамата е свързана със „Зелената карта”, която от тази година не се издава за страните от ЕС плюс Андора, Сърбия и Швейцария.

При проверка КФН е установила многобройни некоректни практики на застрахователи, които предвиждат различни премии по застраховката, в зависимост от декларирания район на управление на МПС – само в България или в друга държава.

„Почти всички тарифи, представени в КФН през 2014 г., включват и цени за издаване на сертификат „Зелена карта", независимо че той е необходим само за държави, чиито национални бюра на застрахователите не са страна по Многостранното споразумение", се казва в становището на комисията.

КФН още веднъж подчертава, че пътуването на моторно превозно средство с българска регистрация на територията на държава, чието национално бюро е страна по Многостранното споразумение, не изисква задължително носене на сертификат „Зелена карта” по следните причини:

- системните проверки за съществуване на българска задължителна застраховка „Гражданска отговорност” в другите държави от ЕС са забранени;
- по силата на Вътрешните правила на Съвета на бюрата се презумира застрахователно покритие в изброените държави, въз основа на валидната българска регистрационна табела/ manager.bg .
Коментари

Добави коментар

Реклама