Новини » Застраховане

Купуваме повече коли на лизингAdmin17.11.2014г 

Купуваме повече коли на лизинг

Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на септември 2014 г. са общо 3.318 млрд. лв. (4.2% от БВП) при 3.367 млрд. лв. (4.2% от БВП) в края на септември 2013 г. В края на третото тримесечие на 2014 г. на годишна база те намаляват с 1.5% (48.9 млн. лв.), а спрямо края на юни 2014 г. – с 0.6% (19.4 млн. лв.). Вземанията по финансов лизинг са 3.188 млрд. лв. в края на третото тримесечие на 2014 г. при 3.255 млрд. лв. в края на същото тримесечие на 2013 г.

В края на септември 2014 г. на годишна база те намаляват с 2.1% (67.2 млн. лв.), а спрямо края на второто тримесечие на 2014 г. се увеличават с 0.1% (2.2 млн. лв.). Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори се понижава от 96.7% в края на септември 2013 г. до 96.1% в края на септември 2014 г. Сключените през третото тримесечие на 2014 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 272.7 млн. лв. при 278.5 млн. лв. през същото тримесечие на 2013 г. Спрямо третото тримесечие на 2013 г. обемът им намалява с 2.1% (5.8 млн. лв.), а спрямо второто тримесечие на 2014 г. – с 9.5% (28.6 млн. лв.).

Вземания по финансов лизинг по вид на актива

В края на третото тримесечие на 2014 г. вземанията по договори за финансов лизинг на машини, съоръжения и индустриално оборудване са 849.8 млн. лв. при 902.6 млн. лв. в края на същото тримесечие на 2013 г. Те намаляват с 0.5% (4.6 млн. лв.) спрямо края на юни 2014 г. Относителният им дял намалява от 27.7% в края на септември 2013 г. до 26.7% в края на същия месец на 2014 г.

Вземанията по договори за финансов лизинг на леки автомобили са 833.2 млн. лв. към края на третото тримесечие на 2014 г. при 808.6 млн. лв. в края на септември 2013 г. Спрямо края на второто тримесечие на 2014 г. тези вземания се повишават с 1.4% (11.3 млн. лв). Относителният им дял в общия обем на вземанията по финансов лизинг се увеличава от 24.8% в края на септември 2013 г. до 26.1% в края на същия месец на 2014 г. В края на септември 2014 г. вземанията по договори за финансов лизинг на товарни и лекотоварни автомобили са 821.5 млн. лв. при 797.2 млн. лв. в края на същия месец на 2013 г. В края на третото тримесечие на 2014 г. тези вземания се увеличават с 0.6% (4.9 млн. лв.) спрямо края на предходното тримесечие. На годишна база относителният им дял се повишава от 24.5% в края на септември 2013 г. до 25.8% в края на същия месец на 2014 г.

Вземания по финансов лизинг от резиденти по сектори

В края на септември 2014 г. вземанията по финансов лизинг от сектор нефинансови предприятия възлизат на 2.93 млрд. лв. при 2.98 млрд. лв. в края на септември на предходната година. Те нарастват с 0.3% (8.2 млн. лв.) спрямо края на юни 2014 г.

Относителният дял на вземанията от сектор нефинансови предприятия в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти в края на септември 2013 г. е 91.6% при 92% в края на септември 2014 г. В края на третото тримесечие на 2014 г. вземанията от сектор домакинства и НТООД възлизат на 242.2 млн. лв. при 255.7 млн. лв. в края на същото тримесечие на 2013 г. Размерът им намалява с 2.3% (5.6 млн. лв.) спрямо края на юни 2014 година. Относителният дял на вземанията от сектор домакинства и НТООД в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти намалява от 7.9% в края на септември 2013 г. до 7.6% в края на септември 2014 година.


Източник:profit.bg
Коментари

Добави коментар

Реклама