Новини » Автоновини

AUTOBEST 2020 – финалистите!Admin08.10.2019г 

AUTOBEST 2020 – финалистите!

- Михаел Лохшелер, изпълнителен директор на OPEL, е новият член на Залата на славата `MANBEST`
- Geely Automotive Group, е `COMPANYBEST 2019`


Nissan Juke, Opel Corsa, Peugeot 208, Renault Clio и Skoda Kamiq са финалистите за европейския AUTOBEST 2020. Тези автомобили ще се състезават за наградата „Най-добър автомобил за покупка на Европа през 2020 г.“. Журито от 31 членове ще направи окончателните си оценки и ще даде своите гласове през следващите седмици, като победителят ще бъде обявен в средата на декември.

„В AUTOBEST следим внимателно тенденциите в бранша и непрекъснато научаваме от европейските потребители какво търсят при закупуване на нови автомобили. Вярваме, че 5-е финалиста в това издание на конкурса са израз на тези тенденции, от процеса на електрификация до новите възможности за финансиране “, заяви Дан Вардие, основател и председател на организацията AUTOBEST.

AUTOBEST публикува и логото „Европейски финалист на AUTOBEST 2020“. Петимата производители могат да използват логото във всички свои комуникационни и промоционални кампании до обявяването на победителя AUTOBEST 2020.

На 27 и 28 ноември европейското жури на AUTOBEST ще замине за пистата Intercity Istanbul Park Formula 1 за финалния тест. „Тази година избрахме известната писта за F1 край Истанбул. Ще извършим най-добрите тестове за движение по пътищата и на пътя, използвайки световно ниво за изпитване и висококвалифицирани специалисти “, заяви Иля Селиктар, съосновател и председател на журито на AUTOBEST.

Наградата „MANBEST 2019“, водещата зала на славата, посветена на най-добрите мениджъри в бранша, е за Михаел Лохшелер, изпълнителен директор на OPEL. „Във времето, когато Opel търсеше пътя към успеха, Михаел Лохшелер беше точният човек, в точния момент, с правилната визия и стратегия да изтласка германския автомобилен производител в нова ера на успех. Михаел Лохшелер е първият европейски изпълнителен директор на Opel, който успешно доведе компанията до печалба след почти две десетилетия “, заяви председателят на AUTOBEST Дан Варди.

Като потвърждение за успеха му през 2019 г. той е назначен за член на Управителния съвет на Group PSA.

Тази година наградата „COMPANYBEST“ отива при Geely Auto Group. Няма и съмнение, че Geely е най-бързо развиващата се автомобилна компания в света в индустрия, известна с изключително конкурентна среда и това е огромно постижение за компания, основана през 1986 г. от визионерния й председател Ли Шу Фу. Днес Geely притежава марки автомобили като Lotus, Volvo, Lynk & Co, LEVC, само за да назовем няколко от тях и 9,6% акции на немската автоикона Daimler AG. Geely е иноватор за нови електрически автомобилни марки и решения за мобилност. Geely е чудесен пример за това какво означава успех в днешния разрушителен свят.

`SPORTBEST 2019` е за легендата на F1, Ники Лауда. „Широко смятан за един от най-големите пилоти на F1 за всички времена, Ники Лауда е трикратен световен шампион на F1, печелейки през 1975, 1977 и 1984 г. Той е единственият пилот в историята на F1, който е бил шампион както за Ferrari, така и за Макларън, двамата най-успешни конструктори в спорта. След оттеглянето си от състезания, той става видна фигура във Формула 1, като първоначално работи като консултант на Scuderia Ferrari, след това като директор на екипа на Jaguar Formula 1 и независим председател на Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Целият му живот беше посветен на инженерния прогрес, който промени Формула 1 по начин, който определя каква е конкуренцията днес. За това през 2019 г., годината на смъртта му на 70-годишна възраст, ние отдаваме почит на Ники е като победител в СПОРТБЕСТ от AUTOBEST “, заяви Герхард Кунчик, член на журито на AUTOBEST, представляващ Австрия, и един от най-опитните европейски автомобилни спортни журналисти. За първи път в 19-годишната история на AUOTBEST журито реши да връчи награда посмъртно.

Престижната награда "SAFETYBEST 2019" отива при електронните огледала за обратно виждане на ClearSight на Jaguar Land Rover и ClearSight Ground View /т.н. прозрачен преден капак/. Jaguar Land Rover представи тези революционни технологии, за да помогне да се повишат нивата на безопасност както за водачите, така и за пътниците. Тези важни технически подобрения осигуряват реални ползи за клиентите. Цифровото „огледало за обратно виждане“ предефинира концепцията за огледалото, което остава почти непроменено след въвеждането му през 1921 г. ClearSight Ground View на първо място реализира иначе невъзможната идея за прозрачен капак, отваряйки нови граници за безопасност както на така и извън пътя.

Останалите награди DESIGNBEST, TECHNOBEST, SMARTBEST, ECOBEST ще бъдат обявени на по-късна дата заедно с победителя „AUTOBEST 2020“.

Членовете на журито на AUTOBEST представляват 31 европейски държави, което го прави най-голямото независимо моторно жури в света по брой на представените държави. Журито на AUTOBEST обръща голямо внимание на усилията, които полага автомобилната индустрия. Инвестициите, новите възможности за работа на хора в автомобилната индустрия, средствата за зелени автомобили и технологии, подкрепата за различни региони на Европа внимателно се проверяват и оценяват от журито. Развитието на новите технологии за автомобили и свързаността също са под наблюдението на журито. Общо посвещаваме осем награди на тези постижения в следните категории; MANBEST, COMPANYBEST, ECOBEST, DESIGNBEST, TECHNOBEST, SAFETYBEST, SMARTBEST и SPORTBEST. Днес AUTOBEST обявява първите четири. На по-късна дата ще съобщим и останалите носители на награди.

19-ата церемония по награждаването ще се проведе в Майнц - Германия на 13 февруари 2020 г. Всяка година събитието Гала на AUTOBEST Awards обединява топ мениджърите на различни компании. То се превърна в единственото годишно европейско събитие, където участниците в конкурса се събират на една и съща маса с голямо удоволствие. Галата на AUTOBEST Awards през последните 19 години се разви от изявена вечеря в петзвездна локация до европейска гала със световно ниво на художествено съдържание, гурме меню и уникален Grand Finale за наградата AUTOBEST. Галата на наградите за 2019 г. се проведе в Брюксел - Белгия. Повече информация на www.autobest.org

Относно AUTOBEST

Организацията AUTOBEST е създадена през 2001 г. с революционната концепция за „най-добрата покупка на автомобил“, предлагана на европейския пазар. За да стане един автомобил победител в AUTOBEST, той трябва да представлява най-доброто предложение за повечето европейски клиенти. Цена, сервизна мрежа, разпределение на резервни части и универсалност са най-важните критерии в процеса на гласуване. Дизайнът и новите технологии също се превръщат в по-критичен фактор за гласуването. AUTOBEST използва прозрачна система за гласуване, със сложна матрица от 13 критерия, за да реши победителя.

Следва английският текст на пресрелиза:

Michael Lohscheller, OPEL CEO, becomes member of `MANBEST` Hall of Fame

Geely Automotive Group, voted `COMPANYBEST 2019`


Nissan Juke, Opel Corsa, Peugeot 208, Renault Clio, Skoda Kamiq are the finalists for the European AUTOBEST 2020. These cars will compete for the prize of 'Best Buy Car of Europe in 2020'. The jury of 31 members will make their final assessments and cast their votes in the upcoming weeks, with the winner announced in mid-December.

“At AUTOBEST, we are closely following the trends in the industry, and we continuously learn from European consumers what they are looking for when buying new cars. We believe the Final 5 of this edition is an expression of these trends, from electrification process to the new financing options”, said Dan Vardie, Founder and Chairman of AUTOBEST organisation.

AUTOBEST is releasing the logo of 'European AUTOBEST 2020 Finalist'. The five manufacturers can use the logo in all of their communication and promotion campaigns in the lead-up to the announcement of the AUTOBEST 2020 winner.

On November 27th & 28th, the European AUTOBEST Jury will go to Intercity Istanbul Park Formula One circuit for the Final Test. “This year we chose the famous F1 circuit near Istanbul. We will perform the best on-track and on-road tests, using a world-class testing facility and highly qualified specialists”, stated Ilia Seliktar, Co-Founder and President of the AUTOBEST Jury.

'MANBEST 2019' award, the leading Hall of Fame dedicated to the best managers we have in the industry, goes to Michael Lohscheller, CEO of OPEL. “In a time when Opel was searching for the path to success, Michael Lohscheller was the right man, at the right time, with the right vision and strategy to push the German carmaker into a new era of success. Michael Lohscheller is the first European CEO of Opel who has successfully driven the company to profit after almost two decades”, said AUTOBEST Chairman Dan Vardie.
As a confirmation of his success, in 2019 he was appointed as a member of the Managing Board of Group PSA.

This year's 'COMPANYBEST' award goes to Geely Auto Group. Have no doubt –, Geely is the fastest growing automotive company in the world in an industry renowned for being extremely competitive and tough and this is a huge achievement for a company founded in 1986 by the visionary Chairman Li Shu Fu. Today, Geely owns car brands like Lotus, Volvo, Lynk & Co, LEVC just to name few of them and 9,6 % shares of the German icon Daimler AG. Geely is pioneering new EV brands and mobility solutions. Geely is a great example of what success means in a today disruptive world.

`SPORTBEST 2019` goes to F1 legend, Niki Lauda. “Widely considered one of the greatest F1 drivers of all time, Niki Lauda was a three-time F1 World Drivers' Champion, winning in 1975, 1977 and 1984. He was the only driver in F1 history to have been champion for both Ferrari and McLaren, the sport's two most successful constructors. Following his retirement from racing, he became a prominent figure in Formula One, working as a consultant first for Scuderia Ferrari, then as team principal for Jaguar Formula One team and non-executive chairman for Mercedes-AMG Petronas F1 Team. His entire life was dedicated to engineering progress that changed Formula 1 in a way that defines what the competition is today. For that, in 2019, the year of his death at the age of 70, we pay tribute to Niki is as the SPORTBEST by AUTOBEST winner”, said Gerhard Kuntschik, distinguished AUTOBEST Jury member representing Austria, and one of the most experienced European Motorsports journalists. This is the first time in AUOTBEST's 19 year history that the jury has decided to present an award posthumously.

The prestigious `SAFETYBEST 2019` award goes to Jaguar Land Rover’s ClearSight Rear View Mirror and ClearSight Ground View technologies. Jaguar Land Rover has introduced these revolutionary technologies to help raise the levels of safety for driver and occupants alike. These crucial technical advancements provide real customer benefits. The digital ‘rear view mirror’ redefines the concept of the mirror that has remained almost unchanged since its introduction in 1921. ClearSight Ground View is a world first, making real the otherwise impossible idea of a transparent bonnet, opening new frontiers for safety both on and off-road.

The remaining awards DESIGNBEST, TECHNOBEST, SMARTBEST, ECOBEST will be announced at a later date in conjunction with the 'AUTOBEST 2020' winner.

AUTOBEST Jury members represent 31 European countries, making it the largest Independent Motoring Jury in the world by the number of represented countries. AUTOBEST Jury pays close attention to the efforts the automotive industry is making. Investments, new automotive job opportunities for people, funds for green cars and technologies, the support for different regions of Europe are all carefully checked and appreciated by the Jury. New in-car technologies and connectivity are also under the scrutiny of the Jury. In total, we dedicate eight awards to these achievements in the following categories; MANBEST, COMPANYBEST, ECOBEST, DESIGNBEST, TECHNOBEST, SAFETYBEST, SMARTBEST and SPORTBEST. Today AUTOBEST is releasing the first four. We will issue a communication concerning the remaining award winners at a later date.

The 19th awards ceremony will take place in Mainz - Germany on February 13th, 2020. Every year the AUTOBEST Awards Gala brings together the top executives of various companies. Therefore, it has become one of the only annual European events where competitors gather at the same table with great pleasure. The AUTOBEST Awards Gala has evolved in the last 19 years from a distinguished dinner in a five-star location to a European Gala with world-class artistic content, gourmet menu and a unique Grand Finale for the AUTOBEST Award. The 2019 Awards Gala was held in Brussels – Belgium. More info on www.autobest.org

About AUTOBEST

The AUTOBEST organisation was created in 2001 with the revolutionary concept of “best buy car” available on the European market. For a car to become an AUTOBEST winner, it must represent the best offer for most European customers. Price, service network, spare parts distribution and versatility are the most important criteria in the voting process. Design and new technologies are also becoming a more critical factor for voting. AUTOBEST uses a transparent voting system, with a complex matrix of 13 criteria to decide the winner.
Източник:Автопрес
Коментари

Добави коментар

Рекламаwww.maslagaz.com

Gazpromneft Turbo Universal 15W-40
Gazpromneft Turbo Universal 15W-40
Разфасовка: 205 литра
Цена: 710.94лв.
Купи