Новини » Автоновини

Изтеглиха 39 183 литра некачествено дизелово гориво от пазараAdmin20.08.2020г 

Изтеглиха 39 183 литра некачествено дизелово гориво от пазара

39 183 литра гориво за дизелови двигатели е изтеглено от разпространение след проверки, извършени от 11 юни до 11 август, съобщи прокуратурата.

Те били възложени от Върховната административна прокуратура на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съгласно плана за дейността на ВАП през 2020 г.

От прокуратурата съобщават, че са открити "десетки нарушения" при проверките на техническите и качествените изисквания към течните горива, на нормите за съдържание на олово, сяра и други вредни вещества (замърсители) в тях и че са налице данни за престъпление.

От ДАМТН проверили 243 обекта - 239 бензиностанции, петролна рафинерия и 3 данъчни склада. 230 проверки са планови, с вземане на проби, 40 от които завършили с доклад. Съвместните проверки с МВР са 12, за една от които има доклад. Една е проверката по сигнал.

Взети били 371 проби от течни горива, 128 от бензин А-95Н, 3 от бензин А-100Н, 212 от горива за дизелови двигатели и 28 от други горива (гориво за извънпътна техника и трактори, гориво за промишлени и комунални цели, котелно гориво средно). Установени са 10 несъответствия с изискванията. 8 (2,16%) от несъответствията са с изискванията за качеството, а два (0.5%) не отговарят на тези за съдържание на биокомпонент.

Нарушенията са разкрити при изпитване на проби на гориво за дизелови двигатели от съответните обекти и се изразяват в несъответствия на изисквания за качество по показател - „пламна температура“ (0С), на изискването за съдържание на биогориво в течно гориво, на изискването за съдържание на биогориво в течно гориво по показател - „Съдържание на метилови естери на мастни киселини“ (FAME), на изискванията за качество по показател - „общо онечиствания“ mg/kg.

Наложени са 15 принудителни административни мерки. Съставени са три акта за административни нарушения.

Предстои съставяне и връчване на 7 акта. Предстои и издаването на 8 наказателни постановления за несъответствия с изискванията за качество на обща стойност 80 000 лв. и на две наказателни постановления за несъответствия с изискванията за съдържание на биокомпонент на обща стойност 100 000 лв.

Материалите за разкритите нарушения на изискванията за качество на горивата са изпратени на ВКП относно наличието на данни за престъпление по чл. 231, ал. 1, вр. чл. 228, ал. 1 от Наказателния кодекс във връзка с пускането в продажба на недоброкачествени промишлени стоки.

Източник: offnews.bg
Коментари

Добави коментар

Реклама