Новини » Застраховане

По-възрастните хора не са най-рисковите шофьориAdmin12.10.2020г 

По-възрастните хора не са най-рисковите шофьори

Застрахователният институт за безопасност на пътищата (IIHS) стигна до интересно заключение въз основа на резултатите на свое проучване. Младите шофьори смятат, че по-възрастните шофьори карат твърде бавно и са склонни да грешат. На свой ред по-възрастните шофьори гледат на младите шофьори като на прекалено неопитни и ексцентрични. Между тези две категории има още една възрастова група – на средната възраст, сред която има шофьори, които споделят чертите и на двете други групи.

В последното си проучване Застрахователният институт за безопасност на пътищата (IIHS) реши да разбере на каква възраст шофьорите е по-възможно да причинят инцидент. Изследването е взело предвид данните за период от 21 години (от 1997 до 2018 г.). Той разглежда броя на фаталните инциденти на 100 000 шофьори на измината миля. Всички шофьори са предварително разделени на четири възрастови групи: 35-54, 70-74, 75-79 и над 80.

Що се отнася до общата тенденция, през период засегнат от изследването се наблюдава общо намаляване на пътнотранспортните произшествия, което засяга всички възрастови групи. Има най-забележим спад сред водачите над 70 години. Броят на фаталните инциденти в тази възрастова група е намалял с 43%. Докато за хората на възраст от 35 до 54 години за същия период от време – само с 21%.

Трябва да се отбележи, че всички тези намаления не са настъпили сега, а през първата половина на изследвания период. Напоследък броят на произшествията при по-възрастните шофьори остава стабилен, докато при хората на средна възраст се увеличава.

При автомобилистите на възраст над 80 години се наблюдава 50% намаление на инцидентите с фатален изход. Напоследък обаче именно тази възрастова категория най-често попада в катастрофи с фатален изход. Също така си струва да се отбележи, че броят на такива шофьори се е увеличил значително за 21 години.

Причината за тази тенденция е че модерните автомобили са с усъвършенствани системи за безопасност, както и общото здравословно състояние на по-възрастните шофьори. Пътните знаци също са важен фактор. Но IIHS обяснява смъртността сред хората на средна възраст с връзка с периодите между икономическия растеж и нарастването на хората, нарушаващи правилата за движение, особено поради алкохола.

Източник: riders.live
Коментари

Добави коментар

Реклама