Новини » Еко-ауто

Зони, забранени за замърсяващи автомобили ще бъдат определяни от общинитеAdmin11.02.2021г 

Зони, забранени за замърсяващи автомобили ще бъдат определяни от общините

Общините ще могат да въвеждат зони с ниски емисии, реши парламентът с промени, приети на първо четене, в Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Промените дават възможност за въвеждане на временни забрани за обществено ползване на пътища, участъци от пътища или определени зони от пътната мрежа. Това, според вносителя, ще доведе до ограничаване движението на замърсяващите превозни средства и ще намали емисиите от този източник, съответно и концентрациите на фини прахови частици в градовете в дните със завишени нива на замърсители в атмосферния въздух. Всяка община ще може да приложи мярката след решение на съответния общински съвет, определяйки вида на най-замърсяващите превозни средства и реда за ограничаване на тяхното движение.

Ограничението може да не е целогодишно по отношение на транспорта, а само в определени месеци, обясни вносителят на предложението Станислав Иванов.

За битовото отопление се предвижда въвеждане на ограничения за използване на определени горива за отопление/твърдо гориво, например.

С предвидените глоби и такси за нарушителите и ползвателите се цели намаляване на трафика и пренасочване към обществен транспорт или използването на по-нови и екологично по-чисти превозни средства.

Вече са предприети мерки за въвеждането на екостикери за моторни превозни средства, които да определят екологичната категория на всеки автомобил, в зависимост от неговите реални емисии на замърсители в атмосферния въздух, посочва в мотивите си Станислав Иванов.

В рамките на своите възможности общините отделят пари, по ОП "Околна среда" още в първия програмен период бяха заделени сериозни средства за подмяна на колите от градския транспорт, направиха се инвестиции за развитие на метрото в София, отговори председателят на комисията по околна среда Ивелина Василева.
Коментари

Добави коментар

Реклама