Новини » Еко-ауто

Бензиностанции ЕКО въвеждат биоразградими торбички12.12.2008г 

Бензиностанции ЕКО въвеждат биоразградими торбички Полиетиленовите торбички във всички бензиностанции ЕКО вече се заменят с екоторбички от биоразградимия материал DEGRALEN. ЕКО България ЕАД е първата голяма компания за търговия с горива, която въвежда в употреба щадящи природата торбички. „С въвеждането на биоразградими торбички в нашите 76 бензиностанции, ние даваме своя принос към опазване на околната среда. Социално отговорният бизнес е чувствителен към предизвикателствата пред съвременното общество и ЕКО България ще продължи да развива дейността си с грижа за средата, в която живеем.” каза Нана Серкеджиева, Маркетинг и PR мениджър на ЕКО България ЕАД. Биоразградимите торбичките на ЕКО не оказват негативно влияние върху природата. Материалът DEGRALEN, от който са изработени се разгражда напълно за 24 месеца. За сравнение разграждането на широкоразпространените полиетиленови торбички се осъществява за 100 пъти по-дълъг период. Технологията DEGRALEN® е напълно безопасна за здравето на хората. Тя може да се прилага и за опаковки, които са в контакт с храни и отговаря на европейските стандарти за безопасност и екотоксичност.


Коментари

Добави коментар

Реклама