Новини » Застраховане

Застраховка „Отмяна на пътуване“ – заслужава ли си и какво покриваAdmin16.08.2021г 

Застраховка „Отмяна на пътуване“ – заслужава ли си и какво покрива

Независимо колко добре планирате мечтаната почивка или важна бизнес среща, според Закона на Мърфи винаги нещо може да се обърка и цялото начинание да бъде забавено или дори провалено. Особено сегашните извънредни времена на пандемия изискват извънредни застрахователни покрития.

Ако сте планирали скъпоструваща почивка, може би е добре да помислите за подходяща застраховка на вложените средства. Със застраховка „Отмяна на пътуване“ няма да попречите на неблагоприятните събития, но ще можете да се насладите на пътуването си по друго време, без да губите пари.

Застраховката „Отмяна на пътуване“ е доброволна и е предназначена за български граждани и чужденци, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката.

Застрахователят осигурява покритие на предварително платени суми, които в случай на отмяна или съкращаване на пътуването не подлежат на възстановяване от доставчика на съответната туристическа услуга (туроператор, хотелиер, превозвач, организатор на събитие). Допълнително може да бъде предоставено покритие и на извънредни разходи в случай на неочаквано удължаване на пътуването.

Покрити рискове
- Разходи за анулиране, съкращаване, прекъсване или удължаване на пътуването поради събития, описани в общите условия на застраховане;

- Закъснение или отмяна на самолетен полет;

- Заболяване от COVID-19;

- Злополука или заболяване на застрахования, в резултат на които към началната дата на пътуването се провежда лечение и медицинските показатели са противопоказни за пътуването;

- Неочаквано влошаване на хронично заболяване на застрахования, наложило хоспитализация, медицинските показатели по повод на което са противопоказни за пътуването;

- Усложнения при бременност на застрахован, при условие че бременността е била медицински установена и потвърдена след сключване на застраховката;

- Смърт, опасност за живота или хоспитализация, поради заболяване или злополука на застрахования, негов близък роднина или бизнес партньор;

- Назначаване на застрахования като съдебен заседател, призоваване на застрахования за свидетел по дело или даване на експертно заключение, узнаването на които е след датата на резервация;
- Уволнение от работа, с изключение на дисциплинарно уволнение;

- Отмяна или отказ на отпуска на застрахования от работодател поради неотложни служебни ангажименти;

- Невъзможност за отпътуване поради неблагоприятни климатични условия.

В някои случаи застрахователят не дължи застрахователно обезщетение и не носи отговорност. Примери за такива причини са:

- Ако отмяната на пътуването е настъпила вследствие липса или ненавременно направена резервация;

- Депресивни състояния;

- Бременност, установена преди сключване на застраховката, прилагане на асистирани репродуктивни технологии и последствията от тях, прекратяване на бременност или раждане;

Стачка в транспорта, ако същата се очаква в момента на сключване на застраховката;
- Наложена карантина;

- Епидемии, имащи особености на пандемия, проявяващи се под тежка форма и висока вирулентност, които могат да причинят висока смъртност или да доведат до налагане на ограничителни мерки с цел намаляване на риска от предаване на заболяването на гражданското население;

- При пътуване с лечебна цел;

- Груба небрежност, проявена от страна на застрахования или негов близък роднина;

- Козметична или ефективна хирургия за премахване на физически дефекти и аномалии;

- Преднамерени и/ или умишлени действия от страна на застрахования;

- Неизпълнение или неточно изпълнение на клаузите на договора за пътуване с туроператора;

Когато не е уведомен своевременно доставчикът на туристическата услуга за наложилото се анулиране на пътуването. В този случай застрахователят е отговорен само до размера на невъзстановимата част от платената (изцяло или частично) цена на туристическата услуга към датата на настъпване на застрахователното събитие.

Цената на застраховката зависи от застрахователната сума и от броя дни от сключването на застраховката до датата на край на пътуването. Застрахователната сума представлява цялата цена на пътуването (самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги) общо за всички пътуващи.

Ако прецените, че „Отмяна на пътуване“ е подходяща за вас инвестиция, в интернет ще откриете достатъчно застрахователни компании, които предлагат тази услуга. Офертите леко се различават една от друга, затова ги сравнете внимателно, за да изберете най-доброто предложение.

Източник: pariteni.bg
Коментари

Добави коментар

Реклама