Новини » Автоновини

Дали върху колата има запор - предлагат да се направи единна електронна платформаAdmin04.07.2022г 

Дали върху колата има запор - предлагат да се направи единна електронна платформа

Всички запори да влязат в единна електронна платформа, предвиждат промени в Гражданския процесуален кодекс, внесени от Министерски съвет в Народното събрание.

Така информацията за движимите вещи с регистрационен режим като автомобили, селскостопанска техника и пътностроителна техника, върху които са наложени запори по изпълнителните дела, ще бъде централизирана в една база данни. Системата ще е достъпна за правоимащите органи и всички лица на територията на страната или извън нея, пише в мотивите към законопроекта.

В момента в българското законодателство съществува нормативна празнота по отношение на възможността за информиране на заинтересованите страни преди извършване на покупко-продажба на движими вещи относно наложени запори върху тях от правоимащи органи.

Въвеждането на такава система ще гарантира не само, че няма да има „момента на изненада” при налагане на запор (вписване на обстоятелства в реално време в информационната система и непрекъснат достъп до информацията в него), но и ще предотврати възможността за разпореждане с вещта, поради идентифицирането ѝ като запорирана в момента на предприетото действие от правоимащия орган.

Освен това ще се предостави възможност за уведомяване в реално време по електронен път на заинтересованите страни при налагане и промяна на обстоятелствата на запор. Правоимащите органи и лица пък ще бъдат уведомявани при вдигане на запор.

Законопроектът ще допринесе за развитието на електронните услуги, които се предоставят на гражданите и бизнеса, и ще предостави възможност за взаимодействие между системи при проверка за наличие на запор върху вещ на дадено лице. Така ще се постигне максимална информираност на гражданите, бизнеса и държавните органи, и ще се намали възможността за разпореждане със запорирани вещи, пише още в мотивите към законопроекта.

Източник:pariteni.bg
Коментари

Добави коментар

Реклама