Новини » Автоновини

Нови правила за прехвърляне на автомобилаAdmin15.07.2022г 

Нови правила за прехвърляне на автомобила

Собственик, който е прехвърлил автомобила си до 27 декември 2017 г., но купувачът не е регистрирал колата на свое име в законоустановения срок, ще може да подаде до края на 2023 г. в „Пътна полиция“ при съответната областна дирекция на МВР копие на документ, доказващ продажбата.

Това предвижда поправка на Закона за движение оп пътищата, внесена в парламента от депутати от ГЕРБ. След подаване на документа, регистрацията на пътното превозно средство се прекратява служебно.

В автоматизираната информационна система от отдел „Пътна полиция” при областната дирекция на МВР се вписват данни за купувача, номер и/или дата на документа за прехвърляне на собствеността.

„Пътна полиция“ издава на прехвърлителя, по негово искане удостоверение, съдържащо информация за датата на прехвърлянето на собствеността на пътното превозно средство и датата на служебното прекратяване на регистрацията.

Разпоредбите ще се прилагат и когато собствеността на автомобила е прехвърлена на лице, което не е български гражданин или договорът е сключен извън територията на Република България.

Промените се налагат заради случаите на недобросъвестни купувачи, тъй като в момента няма законов ред, по който продавачът да защити правата си.

Налице са дори случаи, в които български граждани са осъдени за престъпления, извършени с автомобили, чиито настоящи собственици не са изпълнили задължението си да сменят регистрацията им.

Източник: Pariteni.bg
Коментари

Добави коментар

Реклама