Новини » Застраховане

Каско на МПС за леки автомобили ALFA ROMEOAdmin22.07.2014г 

Каско на МПС за леки автомобили ALFA ROMEO

Застраховка „Каско на МПС” за леки автомобили ALFA ROMEO на постоянна цена за приятели от 4% тарифно число при първоначален технически преглед без ограничение във възрастта на автомобила. Уникална комбинация от застраховка, първоначален технически преглед и 24/7 автоасистанс.

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА СЪС „ЗД ЕВРОИНС” АД:
• партньорство с надеждна и коректна застрахователна компания;
• покрития по максимално широк набор от рискове и възможност за избор според конкретните изисквания на клиентите.

„ЗД ЕВРОИНС” АД ВИ ПРЕДЛАГА:
• застраховка „Каско на МПС” за леки автомобили ALFA ROMEO с български държавни регистрационни номера;
• от 4 % тарифно число за леки автомобили ALFA ROMEO без ограничение във възрастта ;
• първоначален преглед за установяване техническото състояние на автомобила при сключване на застраховка „Каско на МПС”;
• 24/7 автоасистанс с карта от СБА;
• пътна помощ до 150 км в случай на настъпване на застрахвателно събитие;
• компетентно сервизно обслужване в широка мрежа от ексклузивни сервизи в цялата страна, осигурено от компании – партньори.


Покрити рискове
• “Пожар и природни бедствия ”;
• “Пътно транспортно произшествие ”;
• “Злоумишлени действия на трети лица ”;
• “Кражба на цяло МПС”;
• “Грабеж на цяло МПС”;
• “ Автоасистанс”.

По желание на клиента и допълнително заплащане може да се включи клауза „Заместващ автомобил”. По смисъла на тази клауза, в случай на настъпване на застрахователно събитие, с изключение на тотална щета, и ремонтът в автосервиз отнема повече от 5 работни дни, „ЗД ЕВРОИНС” АД осигурява на клиента автомобил за периода. Клиентът може да ползва заместващ автомобил до два пъти в рамките на едногодишния срок на застраховката, всеки от които до 14 дни.


Период на застраховката
Застраховката е сключва за период от 1 година или по-кратък при договореност със Застрахователя и влиза в сила от 00:00 (нула) часа на деня, следващ заплащането на застрахователната премия.

Застрахователна премия
Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката или разсрочено до 4 вноски. Минималната премия по тази застраховка е в размер на 329 лв.

В случай на събитие:
• обадете се и регистрирайте събитието в КАТ на тел. 166;
• при необходимост от Пътна помощ позвънете на тел.146;
• незабавно уведомете Застрахователя по един от следните начини:
- в ликвидационен център на „ЗД ЕВРОИНС” АД;
- в агенция на „ЗД ЕВРОИНС” АД във вашия град;
- на електронен адрес: likvidacia@euroins.bg;
- на телефон: 0700 17 241;
- представете увреденото МПС за оглед в ликвидационен център на „ЗД ЕВРОИНС” АД;
Още по темата:

Коментари

Добави коментар

Реклама